Archives

   

  Vážený obchodný partner.

  Rád by som Vás stručne oboznámil so zameraním našej firmy.
  Sme firma vykonávajúca zámočnícke, zváračské a sústružnícke práce.
  Náš hlavný výrobný program je výroba satelitných držiakov.
  Ponúkame povrchovú úpravu v nasledujúcich technológiách:
  • zinkovanie
  • galvanizovanie.
  Ďalej vyrábame rôzne výrobky podľa doloženej výkresovej dokumentácie.
  Ponúkame výrobu z joklových profilov, trubiek, plechov.
  V našom strojnom parku disponujeme s:
  1. ohýbačkou trubiek – dokážeme ohýbať trubky s priemerom 17mm až 42mm.
  2. zakružovačkou profilov, hydraulickým lisom 160t – bežne ohýbame guľatiny do priemeru 38mm.
  3. plazmovou rezačkou, zváracími zariadenia v počte 4 ks , 3 ks stĺpových vŕtačiek, 2 ks exentických lisov.